Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat odbudowy pojedynczych braków mostami adhezyjnymi na włóknie szklanym z użyciem materiałów nanokompozytowych